ارجاع لایحه دو فوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081711955/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس به ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ پرداختند. پس از بررسی چندین پیشنهاد در این لایحه، عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، تاکید کرد: باتوجه به مراجعه تعدادی از نمایندگان و وجود ابهاماتی در این طرح اکنون آن را به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده و پس از رفع ابهامات در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار خواهد گرفت تا بعد از اتمام این طرح مجلس وارد دستورکار دیگری نمی شود.

در جلسه نوبت دوم روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مجددا این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به دلیل نقص فنی در سامانه مجلس و اختلاط پیشنهادها از دستور کار خارج شد که با انتقاد تعدادی از نمایندگان مواجه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت رفع ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.