ارتقای فناوری در همکاری با چینی‌ها/ ساخت شهرک انرژی خورشیدی توسط چین


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید چارچوب عملیاتی بین وزارت صمت و وزارت صنایع چین تعیین و بر اساس آن گام برداشته شود تا دستیابی به اهدافی همچون در اختیار گرفتن فناوری‌های روز، آوردن سرمایه‌گذاران چینی به داخل کشور و تکمیل زنجیره‌های ارزش در عرصه‌های مختلف محقق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161224/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7