ارتقای بومی‌سازی در زنجیره فولاد یک نیاز اساسی است/ داخلی‌سازی بیش از یک میلیارد دلاری


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره فولاد یک زنجیره پیشران است و ارتقای بومی‌سازی و استفاده از دانش روز در آن یک نیاز اساسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996035/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C