ارائه دستاوردهای فناوران در حوزه ژئوماتیک در اردیبهشت

نمایش دستاوردهای علمی کشور در حوزه اطلاعات مکانی و صدور خدمات مهندسی به کشورهای منطقه از اهداف برگزاری این رویداد فناورانه است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012512268/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AAبه گزارش ایسنا، سازمان نقشه‌برداری کشور  همزمان با هفتادمین سالگرد تأسیس این سازمان با همکاری انجمن علمی مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک ایران نسبت به برگزاری بیست‌وهفتمین همایش ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک از ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ماه در محل سازمان نقشه برداری اقدام کردند.

ژئودزی، تعیین موقعیت، ناوبری و چارچوب‌های مختصاتی زمین مرجع، ژئودینامیک و پایش تغییرات پوسته زمین، فتوگرامتری و استفاده از پهپاد، سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی (GIS & SDI)، فناوری سنجش از دور در بروزرسانی اطلاعات مکانی و پایش تغییرات محیطی، هیدروگرافی و پایش و مدلسازی دریا با استفاده از داده‌های میدانی و ماهواره‌ای، نقش اطلاعات مکانی در مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت بحران، نقش اطلاعات مکانی در مدیریت، برنامه‌ریزی، کاداستر و آمایش سرزمین، کارتوگرافی و روش‌های نوین نمایش اطلاعات مکانی و ایجاد تحول در تولید و ارائه داده‌های مکانی با استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان محورهای این همایش به شمار می‌آیند.

به مناسبت هفتادمین سال تاسیس سازمان نقشه‌برداری کشور، نمایشگاهی از دستاوردهای فناوران کشور در حوزه ژئوماتیک برپا می‌شود.

در بخش نمایشگاهی این رویداد، قابلیت‌های موجود و نتایج علمی و دستاوردهای شرکت‌های فناور به نمایش گذاشته می‌شود.