ادعای کسری لایحه بودجه ۱۴۰۲ از روی بی‌اطلاعی است/ توجه به ریشه‌های ایجاد گرانی در بودجه سال آتی

امسال تورم تولیدکننده (تورم پیش رو) از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ البته همین عدد ۴۰ درصد فعلی هم خوب نیست، اما نشان می‌دهد وضعیت رو به بهبود است. سیاست دولت در بودجه 1402 از یکسو کمک به تولید با کاهش 7 درصدی مالیات و تسهیلات دیگر است از سوی دیگر بر کنترل ریشه های تورم توجه خوبی صورت گرفته است.»

البته شرط نداشتن کسری بودجه در سال آینده عدم افزایش غیرواقعی منابع درآمدی دولت در مجلس است. چون سقف درآمدی بودجه 1402 حداکثر ظرفیت دولت است و اگر مانند ادوار گذشته مجلس منابع غیر پایدار را اضافه کند حتما به کسری بودجه و تورم منتهی خواهد شد.

در پی اظهارات سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان برنامه و بودجه، جوابیه‌ای را برای ایسنا ارسال کرد که به شرح زیر است

رشد نقدینگی در هشت سال بیش از هشت برابر شده و هزینه های جاری دولت نیز 10 برابر افزایش یافته بود؛ دولت سیزدهم از بدو فعالیت به کنترل ریشه های تورم همت گمارد؛نرخ تورم با 19 واحد درصد کاهش از زمان شروع دولت تاکنون در آذرماه 1401 به 40 درصد رسیده است.

در بودجه سال آینده هم دولت از یکسو سعی بر کاهش تسهیلات تکلیفی داشته تا زمینه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و خلق پول کنترل شود و از سوی دیگر با واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه ای تراز را به مجلس تحویل داده است تا رویکرد عدم استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در سال آینده هم ادامه پیدا کند.

متاسفانه برخی افراد از روی بی اطلاعی یا هر هدف دیگری عنوان می کنند لایحه بودجه 500 هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ در حالیکه حتی دولت بودجه سال گذشته را که به علت عملکرد ناصواب دولت گذشته با 480 هزار میلیارد تومان کسری تحویل دولت سیزدهم شده بود را بدون استقراض و البته با پرداخت تعهدات دولت قبل به پایان رساند. امسال نیز تاکنون استقراض و چاپ پول برای تامین هزینه های جاری رخ نداده و براساس گزارش خزانه منابع درآمدی دولت تا پایان سال محقق خواهد شد.

کارشناسان همگی اذعان دارند تورم 60 درصدی که تحویل دولت شده قابل حذف یکباره نیست اما رویکرد دولت نشان دهنده کنترل تدریجی تورم البته بدون در پیش گرفتن سیاست های انقباضی است؛چون دولت اعتقاد دارد بهبود واقعی قدرت خرید مردم از مسیر افزایش رشد اقتصادی محقق خواهد شد.

«تورم بیماری مزمن در اقتصاد است که متاسفانه سال‌ها به ریشه های شکل گیری آن توجه نشده است؛ یکی از این ریشه‌ها، ناترازی بودجه دولت و چاپ پول برای جبران هزینه های جاری است؛ متاسفانه دولت قبل بودجه را با کسری 480 هزار میلیارد تومانی تحویل داد به غیر از آنکه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی مصرف شده بود و 60 هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار باقی مانده بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110504381/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C