ادعای کذب روزنامه جمهوری اسلامی علیه فاطمی امین


تهران- ایرنا- در پی انتشار مطلبی با عنوان «درس‌های یک استیضاح» در روزنامه جمهوری اسلامی، مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای را منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105332/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86