ادامه واردات نهاده‌های دامی به کشور از بندر امام

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان بیان کرد: محموله این کشتی‌ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به منظور حل مشکل تامین نیاز دامداران کشور سفارش و خریداری شده است.

بدوی عنوان کرد: سال گذشته در مجموع ۷۳ کشتی به ظرفیت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از طریق بندر امام وارد کشور شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021609620/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

ایسنا/خوزستان مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان از ورود و تخلیه ۳ کشتی حامل بیش از ۱۹۱ هزار تن نهاده دامی به بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به واردات نهاده دامی به کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: در دو روز گذشته دو کشتی حامل بیش از ۱۳۰ هزار تن نهاده دامی وارد بندر امام خمینی (ره) و تخلیه شد.

وی افزود: چند روز پیش نیز یک کشتی حامل کنجاله به ظرفیت ۶۱ هزار تن وارد بندر امام شده و محموله آن تخلیه شده است.