اختلال در سامانه ایرانیان اصناف

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های این سامانه دچار فرسودگی شده و مراحل فرایندی آن با محدودیت‌های بسیاری همراه است، اظهار کرد: بنابراین ضرورت دارد که نسبت به ارتقاء و توسعه عملکرد فرایندی آن، رفع مشکلات و رضایت‌مندی متقاضیان صنفی تصمیم گیری شود. سامانه یاد شده در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت قرار دارد و اتاق اصناف ایران در جلسات و مکاتبه با آن نهادها، پیگیر رفع ایرادات این سامانه است.

فراهانی گفت: این امر در ماه‌های اخیر به گونه‌ای شدت یافته که موجب نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده تشکل‌های صنفی شده است. چرا که از یک سو حجم پرونده‌های انباشه شده صدور یا تمدید پروانه کسب افزایش یافته و از سوی دیگر درآمدهای تشکل‌های صنفی که از محل صدور و تمدید پروانه کسب تامین می‌شود به شدت کاهش یافته و در مواردی به صفر نزدیک شده است. همچنین نبود  امکان پاسخگویی تشکل‌های صنفی به متقاضیان نیز موجب سردرگمی کارآفرینان صنفی شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092316000/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81

وی افزود: همچنین اختلالات مکرر در ارتباطات سامانه‌های بین دستگاهی (پلیس اماکن، اداره پست، اداره مالیاتی و…) و اِشکال در استعلام و تبادل داده‌ها از جمله دیگر چالش‌های موجود این سامانه است.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی درباره نحوه عملکرد سامانه ایرانیان اصناف و محدودیت‌های پیش روی متقاضیان دریافت خدمات از این سامانه گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها به اتاق اصناف ایران، طی یک سال اخیر سامانه ایرانیان اصناف دچار مشکلات فنی، اطلاعاتی و اجرایی زیادی از قبیل کندی بیش از حد، قطع شدن‌های مکرر و در نتیجه از دسترس خارج شدن آن در برخی ساعات کاری اتحادیه‌ها و اتاق‌ها شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران از اختلال در عملکرد سامانه ایرانیان اصناف خبر داد.