اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل فرودگاه مسجدسلیمانایسنا/خوزستان فرماندار مسجدسلیمان از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز فرودگاه مسجدسلیمان خبر داد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد تکمیل و راه‌اندازی این فرودگاه باشیم.

رضا رضایی فاضل در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت روند ساخت فرودگاه مسجدسلیمان اظهار کرد: در سفری که وزیر کشور به خوزستان و شهرستان مسجدسلیمان داشت تصمیمات بسیار خوبی برای فرودگاه مسجدسلیمان اتخاذ شد تا روند ساخت و تکمیل این فرودگاه سرعت بگیرد.

وی افزود: براساس توافقات انجام شده ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و تجهیز فرودگاه مسجدسلیمان در نظر گرفته شده که با تخصیص آن شاهد تکمیل و راه‌اندازی این فرودگاه خواهیم بود.

فرماندار مسجدسلیمان گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که در روند ساخت و تجهیز فرودگاه وجود داشت بحث تخصیص اعتبار و مشکلات مالی بود که خوشبختانه با اختصاص این بودجه شاهد حل این مشکل خواهیم بود.

رضایی فاضل عنوان کرد: در صورت تامین به موقع اعتبارات، روند ساخت، تکمیل و تجهیز فرودگاه مسجدسلیمان سرعت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه امیدواریم به زودی شاهد تکمیل و راه‌اندازی فرودگاه مسجدسلیمان باشیم، ادامه داد: همه توافقات با دیگر بخش‌ها برای ساخت فرودگاه انجام و مشکلاتی که در گذشته با دیگر دستگاه‌های اجرایی وجود داشت مرتفع شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401042718223/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86