اختصاص ۱۵۱ میلیارد تومان یارانه کود به لرستانایسنا/لرستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: دولت برای سال زراعی جاری ۱۵۱ میلیارد تومان بابت کودهای فسفاته و پتاسه در قالب یارانه به کشاورزان اختصاص داده است.

سیدعماد شاهرخی، امروز بیست و چهارم آذرماه، در دهمین جلسه ستاد زراعت و بیمه محصولات کشاورزی لرستان که با حضور اعضای ستاد در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: دولت برای سال زراعی جاری ۱۵۱ میلیارد تومان بابت کودهای فسفاته و پتاسه در قالب یارانه به کشاورزان اختصاص داده که ۷۰ درصد هزینه کودها توسط دولت پرداخت و ۳۰ درصد آن سهم پرداخت کشاورزان است.

وی در خصوص میزان کود توزیع شده در لرستان عنوان کرد: میزان سهمیه کود (اوره، فسفاته و پتاسه) لرستان ۹۴ هزار و ۵۶۰ تن است که از این میزان ۶۵ درصد آن جذب و این روند همچنان ادامه دارد و هیچگونه کمبودی در این حوزه وجود ندارد.

شاهرخی بر ضرورت استفاده کشاورزان هم استانی از کودهای فسفاته و پتاسه به جهت افزایش عملکرد تأکید کرد و گفت: توصیه می‌شود که کشاورزان عزیز جهت توسعه ریشه، افزایش پنجه‌زنی، مقاومت گیاه و در نهایت افزایش عملکرد از کودهای فسفاته و پتاسه به میزان ۱۰۰ کیلوگرم برای هر هکتار گندم، جو و کلزای آبی و برای محصولات مذکور در کشت‌های دیم میزان ۵۰ کیلوگرم همزمان با کاشت این محصولات استفاده کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: کشاورزانی که در زمان کاشت از کود فسفاته استفاده نکرده‌اند  برای مناطق معتدل و گرم میزان ۵۰ کیلوگرم کود کلرورپتاسیم گرانوله بصورت سرک در فواصل زمانی بهمن و اواسط اسفندماه و برای مناطق سردسیری به همین میزان در فواصل زمانی اسفند تا فروردین ماه همزمان با کودهای ازته (اوره یا کود سفید) استفاده کنند.

وی عنوان کرد: میزان کود اوره جهت رشد رویشی و زایشی گیاهان (گندم، جو و کلزای آبی) ۱۰۰ کیلوگرم و برای کشت‌های دیم ۵۰ کیلوگرم در هکتار توصیه می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092416601/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86