اختصاص منابع تبصره ۱۸ برای رونق اشتغال بخش تعاون

آنطور که مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته اختصاص ۲۵ درصد از اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه به منظوذ رونق اشتغال بخش تعاون مصوب شده است.

به گزارش ایسنا، براساس مصوبه هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال مقرر شد ۲۵ درصد از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه به بخش تعاون اختصاص یابد.این امر با اهتمام وزیر تعاون و حمایت رییس جمهور صورت گرفت و مصوبه در ماه‌های پایانی سال گذشته در شورای عالی اشتغال به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا در تبصره ۱۸ بودجه با هدف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیش بینی و به دولت اجازه داده شده تا از این منابع و تسهیلات به منظور تحقق برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012512523/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86

پیشتر رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام کرد که در این نشست مصوب شد مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات تکلیفی بانکها در قالب تسهیلات ارزان قیمت ۴ درصدی برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی در استان‌ها توزیع شود.

به گفته وی اعتبارات این تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۰ تا آبان ماه سال گذشته به بخش تعاون اختصاص یافته است.
در حال حاضر ۴ منبع برای اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال درنظر گرفته شده است که تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و مشاغل روستایی را شامل می‌شود و امکان پرداخت تسهیلات به تعاونگران از محل این منابع وجود دارد.

نخستین نشست شورای عالی اشتغال در سال ۱۴۰۲ نیز فروردین ماه امسال برگزار و در این جلسه بر فعال‌تر کردن تعاونی‌ها و بخش خصوصی و احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل اشاره شد.همچنین ضرورت اختصاص تسهیلات و اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ به بخش تعاون مورد تاکید قرار گرفت.

در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال اختصاص منابع و اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه برای رونق اشتغال بخش تعاون مورد تاکید قرار گرفت.