اختصاص تسهیلات حمایتی برای کارگاه‌داران خرما در خوزستان

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه مشکلی در زمینه پرداخت این اعتبارات حمایتی به خرماداران وجود ندارد، تصریح کرد: این تسهیلات به واحدهای فعال دارای پروانه بهره‌برداری که در سال جاری خرما خریداری کردند تعلق می‌گیرد.

جواد سلطانی کاظمی در گفت و گو با ایسنا در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای حمایت از کارگاه‌داران خرما در خوزستان اظهار کرد: میزان یک هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای کارگاه‌داران خرما در استان تخصیص یافته است که با سود ۸ درصد پرداخت می‌شود.

سلطانی کاظمی با بیان اینکه ابن اعتبارات به کسانی که جواز تاسیس دارند اما پروانه بهره‌برداری ندارند پرداخت نمی‌شود، عنوان کرد: به دلیل اینکه تنها واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، مجوز خرید خرما را دارند و این اعتبارات تنها برای واحدهایی که خرما خریداری کردند تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این اعتبارات حمایتی از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کارگاه‌داران خرما اختصاص یافته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082618181/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

ایسنا/خوزستان معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تسهیلات حمایتی به میزان یک هزار میلیارد ریال جهت کارگاه‌داران خرما در استان تخصیص یافته است.