اختصاص تسهیلات حمایتی برای کارگاه‌داران خرما در خوزستان

جواد سلطانی کاظمی در گفت و گو با ایسنا در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای حمایت از کارگاه‌داران خرما در خوزستان اظهار کرد: میزان یک هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای کارگاه‌داران خرما در استان تخصیص یافته است که با سود ۸ درصد پرداخت می‌شود.

وی افزود: این اعتبارات حمایتی از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کارگاه‌داران خرما اختصاص یافته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082618181/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

ایسنا/خوزستان معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تسهیلات حمایتی به میزان یک هزار میلیارد ریال جهت کارگاه‌داران خرما در استان تخصیص یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه مشکلی در زمینه پرداخت این اعتبارات حمایتی به خرماداران وجود ندارد، تصریح کرد: این تسهیلات به واحدهای فعال دارای پروانه بهره‌برداری که در سال جاری خرما خریداری کردند تعلق می‌گیرد.

سلطانی کاظمی با بیان اینکه ابن اعتبارات به کسانی که جواز تاسیس دارند اما پروانه بهره‌برداری ندارند پرداخت نمی‌شود، عنوان کرد: به دلیل اینکه تنها واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، مجوز خرید خرما را دارند و این اعتبارات تنها برای واحدهایی که خرما خریداری کردند تعلق می‌گیرد.