احیای ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال و ایجاد ۱۶ هزار فرصت شغلی در سال جاری


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه ۸۵۸ واحد صنعتی راکد در کشور احیا و راه‌اندازی مجدد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960193/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84