احیای ۴۰ واحد صنعتی راکد استان اردبیل تا پایان سال


اردبیل-ایرنا- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: ۷۰ واحد راکد صنعتی قابل احیا در استان اردبیل وجود دارد که از این تعداد ۴۰ واحد تولیدی تا پایان سال جاری و بقیه هم در سال آینده فعال خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131855/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84