احیای کارخانه روغن در سیرجان و بازگشت مددجویان بهزیستی به اشتغال


کرمان- ایرنا- یک کارخانه تولید روغن مایع در سیرجان به دلیل کمبود منابع مالی و مشکلات اقتصادی بیش از هشت ماه تعطیل شده بود که هم‌اینک با پیگیری‌های فعالان اقتصادی و جذب سرمایه به صحنه تولید و اشتغال کارگران که 80 درصد آنان مددجوی بهزیستی هستند بازگشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100618/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84