احتکار خودرو توسط بهمن به امید مجوز گرانی از سوی شورای رقابت


تهران- ایرنا- بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176849/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA