احتمال تکرار سیل جاده چالوس وجود دارد/ برای تعدیل و کاهش خطر چه کنیم؟


تهران- ایرنا- بررسی مقدماتی رخداد سیل در جاده چالوس توسط سازمان زمین‌شناسی نشان می‌دهد  از آنجا که با تغییرات آب و هوایی کنونی، چشم انداز اقلیمی مناسبی نسبت به آینده وجود ندارد، ممکن است شاهد تکرار این وقایع با دوره بازگشت کوتاه‌تری باشیم.   


منبع: https://www.irna.ir/news/85147540/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1