اجرای یکی دیگر از دستورات هشت‌گانه رییس‌جمهوری درباره خودرو
تهران- ایرنا- با ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور در شامگاه شنبه (سوم دی‌ماه ۱۴۰۱) از طریق بندر لنگه، اجرای چهارمین فرمان از فرامین هشت‌گانه رییس‌جمهوری در حوزه خودرو رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979515/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88