اثرات مثبت تحریم‌ها بیشتر از آثار منفی آن بوده است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120906143/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی در خصوص اثرگذاری تحریم‌ها بر فعالیت‌های شرکت ملی حفاری ایران عنوان کرد: تحریم هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر روی فعالیت‌های شرکت ملی حفاری داشته است اما فکر می‌کنم آثار مثبت تحریم‌ها برای مجموعه ملی حفاری ایران بسیار بیشتر بوده است.

حمیدرضا گلپایگانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اظهار کرد: شرکت ملی حفاری ایران پروژه‌های خوبی را در زمینه ساخت تجهیزات و قطعات توسط شرکت‌های دانش بنیان آغاز کرده و در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: خودکفایی و قوی شدن شرکت‌های دانش بنیان از مهمترین آثار مثبت تحریم‌ها بر فعالیت شرکت ملی حفاری ایران است و قطعا در آینده نیز این اتفاق به گونه‌ای رقم خواهد خورد که نیازی به شرکت‌های غربی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اولویت در این زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان خوزستانی است، افزود: اگر یک شرکت دانش بنیان در خوزستان ادعای این را داشته باشد که می‌تواند تجهیزات و قطعات مورد نیاز شرکت ملی حفاری را بسازد قطعا از آن مجموعه حمایت خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: تاکنون قراردادهای بسیار خوبی با شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ساخت قطعات و تجهیزات موردنیاز حفاری منعقد شده است و قطعا این همکاری و حمایت‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

گلپایگانی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات مورد نظر در شرکت ملی حفاری ایران حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به منظور تامین نیاز به قطعات و تجهیزات است و در این راستا تلاش خواهیم کرد تا از توانمندی داخل کشور و استان خوزستان به بهترین شکل بهره‌مند شویم.

تاثیر نوسانات نرخ ارز در عملکرد شرکت

ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه درآمدهای شرکت ارزی – ریالی است و نگرانی چندانی در خصوص بحث نوسانات نرخ ارز وجود ندارد، گفت: اثرات مثبت تحریم‌ها برای مجموعه ملی حفاری ایران بسیار بیشتر بوده است.

گلپایگانی در خصوص اثرگذاری نوسانات نرخ ارز نیز تصریح کرد: این نوسانات ارزی با اعمال تغییراتی در نرخ دکل جبران می‌شود. همچنین با توجه به اینکه درآمدهای شرکت ارزی – ریالی است نگرانی چندانی در خصوص بحث نوسانات نرخ ارز وجود ندارد.