اتصال سازمان ملی استاندارد ایران به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند

وی ادامه‌داد: این سامانه‌ها مشتمل بر «سامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد»، «سامانه نظارت بر تجهیزات تفریحی»، «سامانه نظارت بر جایگاه های CNG »‌ و «سامانه انرژی و احتراقی» است و به زودی سایر خدمات الکترونیک سازمان نیز  به این پنجره متصل می‌شود.

فرهادی خاطرنشان‌کرد: با توجه به فازهای عملیاتی اتصال سامانه های مذکور به پنجره واحد خدمات در ماه های گذشته دسترسی بیش از ۱۰۳ هزار کاربر در سامانه مدیریت متمرکز کاربران بصورت ورود یکپارچه (Single Sign On) به سامانه های تخصصی سازمان فراهم و عملیاتی شده و هم‌اکنون مقدمات لازم برای اتصال سایر خدمات الکترونیک سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892555/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، رییس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی این سازمان با اعلام اتصال سازمان ملی استاندارد ایران به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، افزود: با استناد به بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ١۴٠١ مبنی بر ارائه خدمات اختصاصی پرکاربرد دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و مصوبات ابلاغی رییس جمهور در جلسه بیست‌وسوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، اتصال سازمان ملی استاندارد ایران به این سامانه در دستور کار قرار گرفت.
«امیر فرهادی»، درباره آخرین وضعیت پیشرفت اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: پنجره واحد خدمات سازمان با ارائه چهار سامانه اصلی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیوسته است.