اتحادیه اروپا شکست مذاکرات تجاری با چین را اعلام کرد

وی دلیل این امر را «توسعه داخلی اخیر چین و روند سیاست خارجی» دانست.

به گزارش ایسنا، «خورخه تولدو» سفیر اتحادیه اروپا در پکن در سخنانی اظهار کرد: با ناراحتی می گویم که در چهار سال گذشته، مذاکرات تجاری بین اتحادیه اروپا و چین به هیچ نتیجه اساسی، حتی یک پیشرفت کوچک نرسیده است.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که وزرای خارجه اتحادیه بر لزوم تجدید نظر در استراتژی اتحادیه اروپا در قبال چین توافق کردند.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا باید در سال جاری به دستاورد قابل توجهی در این زمینه دست یابد، افزود: قرار است در شهریور ماه آینده مذاکرات اقتصادی بین دو طرف انجام شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041106872/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

سفیر اتحادیه اروپا در پکن روز یکشنبه گفت که مذاکرات با چین در چهار سال گذشته به نتایج رضایت بخشی در زمینه مسائل تجاری دست نیافته است.