ابلاغ آیین نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه

مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را بنماید و شواهد و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارایه شده توسط او مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، نسبت به استعلام محرمانه از واحدهای شهرستانی مربوط و یا کارگروه تعیین ماهیت (مندرج در این آیین نامه) اقدام می کند.

به موجب آیین نامه مذکور، واحدهای شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر هستند:

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع مشکلات فرا روی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا برای صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع، آیین نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» را به تصویب رساند.

۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت به استثنای مواردی که در صلاحیت وزارت جهادکشاورزی است، حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوط و یا شبکه بهداشت و درمان آن، به تشخیص رئیس سازمان غذا و دارو می باشد.

۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهادکشاورزی استان، محل رسیدگی به پرونده های مربوط می باشند.

۳- در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگ ها، اداره کل استاندارد استان، محل رسیدگی به پرونده مربوط است.

واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروه های تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی می باشند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آیین نامه عمل می کنند.

همچنین واحدهای استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیش بینی شده اند، حسب مورد عبارتند از:

با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه دولت در خصوص تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه ابلاغ شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072715349/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%87۱- در مورد کالاهای حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهاد کشاورزی شهرستان های محل رسیدگی به پرونده های مربوط می باشند.

۲- در مورد کالاهای حوزه سلامت، کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پرونده های مربوط خواهد بود که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل می گردد.