ابطال پروانه استاندارد اجاق‌گازهای بدون ترموکوپل در استان تهران

همچنین، در جریان بازرسی بازرسان استاندارد از واحدهای تولیدی، تعداد زیادی فرآورده‌های هود اجاق خوراک پزی، فر برقی با نام تجاری Fidar در شهرستان باغستان، اجاق گاز ساده با نام تجاری «ولگا» (VOLGA) در شهرستان دماوند، فر توکار برقی با نام تجاری marvel در منطقه کهریزک و آون توستر با نام تجارتی Betis در منطقه شهریار، شناسایی و به‌دلیل نداشتن پروانه استاندارد توقیف و پرونده واحدهای متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

برپایه این گزارش، پروانه استاندارد واحدهای تولیدکننده اجاق گاز فردار با رتبه انرژیB  ، اجاق گاز رومیزی توکار با رتبه انرژیA و اجاق گاز ساده با رتبه انرژی A با نام تجاری «آتشگر»، اجاق گاز ساده با رتبه انرژی B با نام تجاری MURANO، اجاق گاز ساده با رتبه انرژی A با نام تجاری «آلتون»  (ALTON) و اجاق گاز ساده با رتبه انرژی B با نام تجاری «لمبستر» ابطال شد.

در استان تهران ۵۹ واحد تولیدی هود اجاق خوراک‌پزی، ۲۹ واحد تولیدی فربرقی و ۸۹ واحد اجاق گاز، از این اداره‌کل پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84840636/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، در جلسات کمیته علایم این اداره‌کل در ماه گذشته، پروانه استاندارد تولیدات غیراستاندارد چهار واحد تولیدی ابطال شد.