آیت‌الله رئیسی: خط قرمز دولت رانت، مافیا و ویژه‌خواری است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور وزیر صنعت، معدن و تجارت را ضدفساد و مافیا توصیف کرد و گفت: خط قرمز دولت رانت، مافیا و ویژه خواری است به هیچ عنوان حتی یک روز و ساعت در دولت، مساله فساد و مافیا و رانت قابل تحمل نیست و به محض دریافت گزارش، قابل گذشت نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096847/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA