آموزش ۵۵۰ گوهرتراش در ۲۳ استان در ۱۰ ماهه امسال/ اجرای برنامه های اکتشافی در ۱۱ استان


تهران- ایرنا- مجری طرح توسعه صنعت گوهر سنگ کشور از آموزش ۵۵۰ گوهرتراش از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020333/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87