آمریکایی‌ها هم برای تامین برق خودروهای الکتریکی مشکل دارند/ لزوم تامین زیرساخت‌ها


تهران- ایرنا- نائب رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: امروز حتی کشوری نظیر آمریکا نیز با معضل تامین برق برای خودروهای الکتریکی خود مواجه است، لذا این موضوع شاخصی مهم در تولید و اشاعه استفاده از این قبیل خودروها در کشورمان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169313/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85