آمار بیکاری آمریکا نزول کرد

رقم منتشر شده کمتر از برآورد ۲۰۰هزار نفر بود.

میانگین متحرک چهار هفته‌ای ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ بود که نسبت به میانگین بازنگری شده هفته قبل ۵۰۰ درخواست افزایش داشت.

ادعاهای اولیه بیکاری در ایالات‌متحده به میزان ۱۰۰۰ نفر کاهش یافت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112921833/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

به گفته این آژانس، اقتصاد ایالات‌متحده در ژانویه ۵۱۷ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که نرخ بیکاری از ۳.۵ درصد در ماه قبل به ۳.۴ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس داده‌های وزارت کار، تعداد آمریکایی‌هایی که برای اولین بار درخواست بیکاری ثبت کردند، از ۱۰۰۰ نفر در هفته گذشته به ۱۹۴هزار نفر کاهش یافتند.