آمار بیکاری آلمان چقدر است؟

تعداد ساکنان بیکار آلمان نسبت به ماه قبل ۴۰۰۰ نفر و نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۲ به ۱۹۲هزار نفر افزایش یافت و در فوریه به ۲.۶۲ میلیون نفر رسید.

نرخ بیکاری آلمان در ماه فوریه به ۵.۷ درصد رسید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121107924/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAدر همین حال، اشتغال ناقص که شامل افراد در کاهش سیاست‌های بازار کار و ناتوانی کوتاه مدت برای کار نیز می‌شود به ۷.۵ درصد یا ۳.۴۹ میلیون نفر رسید که سالانه ۳۱۶هزار نفر افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، نرخ بیکاری در آلمان به ۵.۷ درصد رسیده این رقم نسبت به ژانویه تغییری نکرده است.

بر اساس تعدیل فصلی، بیکاری ۲۰۰۰ ماهانه افزایش یافت.