آمادگی شهرک‌های صنعتی ایلام برای واگذاری زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی


ایلام – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام گفت: آمادگی لازم برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی بویژه اتباع عراقی در استان وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042916/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86