آمادگی بانک‌ها برای تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن مازندران

وی افزود: با توجه به اهمیت تسریع در اجرای طرح جهش مسکن، طبق هماهنگی به‌عمل آمده بخش اعتباری واحدهای منتخب در صورت لزوم حتی در ساعات بعد از ظهر نیز آماده ارائه خدمت در این بخش هستند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110705332/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

نبود شفافیت مالی برخی از شرکت‌ها در مازندران

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های مازندران با اعلام اینکه در ۹ ماهه امسال رشد منابع بانکی کشور از ۵۵۳۱ “همت” (هزار میلیارد تومان) با حدود ۲۰ درصد افزایش به  ۶۶۴۸ “همت” رسیده و این در حالی است که منابع استان مازندران طی همین مدت از ۱۴۰ همت با رشدی معادل ۲۶ درصدی به ۱۷۷ همت  افزایش یافته است.

ایسنا/مازندران دبیر شورای هماهنگی بانک‌های مازندران، گفت: بانک‌های استان آمادگی کامل در اجرای پرداخت تسهیلات مسکن ملی را داشته و از متقاضیانی که به شعب معرفی شده‌اند درخواست می‌شود تا در اسرع وقت برای تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد به شعب مربوطه مراجعه نمایند.

افزایش منابع بانکی مازندران

خانعلی رشیدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه یکی از تکالیف مهم بانک‌ها مشارکت فعال در طرح جهش مسکن و تامین مالی احداث این طرح در شهر و روستا را دارند، اظهار کرد: بانک‌های استان آمادگی کامل در اجرای این امر مهم را داشته و از متقاضیانی که به شعب معرفی شده‌اند درخواست می‌شود تا در اسرع وقت برای تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد به شعب مربوطه مراجعه نمایند.

وی گفت: در پرداخت تسهیلات وام ازدواج در استان مازندران برای سال جاری ۲۶۸۸میلیارد تومان تکلیف شده که  تاکنون بیش از  ۳۱۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج توسط بانک‌های استان به متقاضیان و واجدین شرایط پرداخت شده است که حاکی از تحقق  ۱۱۵ درصدی عملکرد پرداختی بانک‌های استان مازندران در بخش تسهیلات ازدواج است.

رشیدی تصریح کرد: نبود شفافیت مالی برخی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مازندران (صورت‌های مالی شفاف، نسبت مالکانه، رعایت ۹۰ درصد فروش سال مالی گذشته، مطالبات غیر جاری، چک برگشتی و….) مانع از برخورداری آنان از تسهیلات می‌شود.

این مسئول اضافه کرد :در حوزه مصارف بانکی نیز در همین مدت صرفا ۱۳ بانک عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی استان پرداخت کرده‌اند که روند پرداخت همچنان استمرار دارد.