آمادگی ایران برای تامین فناوری معدنی مورد نیاز ونزوئلا


تهران- ایرنا- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ایران برای تامین فناوری معدنی مورد نیاز ونزوئلا آمادگی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943996/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7