آقای «فاطمی امین» یک «امین» به من معرفی کنید!


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت که به‌عنوان دهمین وزیر برای پاسخگویی برخط اعضای کابینه در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری حضور یافت تا به تماس‌های تلفنی شهروندان پاسخ دهد، اینگونه مورد خطاب شهروندی بنابی قرار گرفت: آقای دکتر! من شما را امین خود می‌دانم، یک امین برای پیگیری مشکلم به من معرفی کنید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055810/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF