آغاز فصل تکثیر میگو در خوزستان/ توسعه پرورش ماهی سی‌باس در چوئبده و اروندکنار سرعت می‌گیرد

محمدی دوست از تکمیل و بهره‌برداری کارخانه خوراک آبزیان این شهرستان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و افزود: احداث کارخانه خوراک آبزیان یکی از نیازهای ضروری صنعت آبزیان در خوزستان است که در رشد تولیدات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

ایسنا/خوزستان مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه تکثیر میگو در خوزستان شروع شده است، گفت: با افزایش تولید بچه میگو در سال جاری بخش عمده پست لارو مورد نیاز از داخل استان تامین می‌شود.

مهرداد محمدی دوست در جریان بازدید از مجتمع و مراکز تکثیر میگو در شهرستان آبادان اظهار کرد: با خرید ۶ هزار مولد spf از پژوهشکده میگوی کشور هم اکنون سه مرکز تکثیر با استقرار کارشناسان خارجی و قطع پایه چشمی میگوها دارای ناپلی بوده و عملا تکثیر میگو در خوزستان شروع شده است.

وی تصریح کرد: هر ساله این عملیات از اردیبهشت ماه شروع می‌شد و امیدواریم با نظارت کارشناسان شیلات و دامپزشکی شاهد تولید موفق باشیم و با افزایش تولید بچه میگو در سال جاری بخش عمده پست لارو مورد نیاز از داخل استان تامین شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011405403/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%88%D8%A6%D8%A8%D8%AF%D9%87محمدی دوست در خصوص نحوه حمایت شیلات در ارائه تسهیلات به طرح‌های پرورش ماهی سی باس روستایی اظهار کرد: با تصویب تسهیلات مورد نیاز ساخت مزارع، توسعه پرورش ماهی سی باس روستایی در چوئبده و اروندکنار سرعت می‌گیرد و همچنین آموزش روستاییان نیز به صورت جدی تداوم پیدا می‌کند.