آغاز خرید مرغ مازاد تولیدی در خوزستان

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام خرید مرغ مازاد تولید شده در استان شامل سویه آرین را با قیمت هر کیلوگرم ۶۴ هزار تومان آغاز کرده است تا بتواند شرایط مطلوبی را در بحث حمایت از مرغداران فراهم کند.

وی همچنین از توقف توزیع مرغ منجمد در بازار استان خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر عرضه مرغ منجمد خارجی و داخلی در فروشگاه‌ها با هدف هدایت مصرف کننده به سمت خرید مرغ کشتار روز و حمایت از تولیدکنندگان، متوقف شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092214502/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

حمید بدوی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط قیمت مرغ در بازار استان و تولید بیش از نیاز و سرانه این محصول، شرکت پشتیبانی امور دام خرید مرغ مازاد تولید شده در استان را آغاز کرده است.

بدوی ادامه داد: خرید مرغ مازاد تولید شده استان در راستای حمایت از مرغداران تا زمان رسیدن به قیمت این محصول به قیمت مصوب و تعادل بازار ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: امیدواریم با توجه به خرید مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام و افزایش این خرید، قیمت مرغ در بازار استان به یک قیمت تعادلی برسد و از ضرر مرغداران جلوگیری شود زیرا اکنون قیمت مرغ بسیار پایین‌تر از نرخ مصوب تعیین‌شده برای این محصول است.

ایسنا/خوزستان مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان از آغاز خرید مرغ مازاد تولیدشده در استان خبر داد و گفت: خرید مرغ تا زمان رسیدن به قیمت مصوب و تعادل بازار ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، طی دو هفته اخیر و براساس شرایط تولید تامین مرغ در بازار خوزستان قیمت این محصول در مقایسه با نرخ مصوب آن که هر کیلو ۶۳ هزار تومان است تا کیلویی ۱۳ هزار تومان نیز کاهش داشته و با قیمت هر کیلوگرم حدود ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.