آغاز برنامه‌های دهه تولید و تجارت در سراسر کشور از امروز


تهران – ایرنا – ستاد گرامیداشت دهه تولید و تجارت در اطلاعیه‌ای برنامه‌های امسال را که از اول تا دهم تیرماه در سراسر کشور برگزار می‌شود، اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147983/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2