آزادراه اصفهان-شیراز ۱۵۰۰ میلیارد دیگر اعتبار می‌خواهد

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد اعتبار را دولت و ۵۰ درصد را سرمایه‌گذار تامین می‌کند، گفت: برنامه زمان‌بندی ما این است که تا پایان سال این آزادراه‌ را به بهره‌برداری برسانیم و زیر ترافیک قرار دهیم. البته برای تامین ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، سرمایه‌گذار که بنیاد تعاون وزارت دفاع است باید سرمایه‌گذاری را انجام دهد و درصورت تامین اعتبار، امکان بهره‌برداری وجود دارد و برنامه اجرایی آن انجام شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082920502/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AFوی با بیان اینکه اکنون پیشرفت فیزیکی آزادراه اصفهان-شیراز در حدود ۹۴ درصد است، افزود: برای اتمام اولیه عملیات این پروژه و به بهره‌برداری رساندن آن، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و برای تکمیل آن از ساختمان‌های جنبی و کلیه تاسیسات بین راهی و اقدامات روشنایی، نزدیک به ۲۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه برای تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت که با تامین این اعتبار، تا پایان سال این آزادراه‌ به بهره‌برداری می‌رسد.

خیرالله خادمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آزادراه اصفهان-شیراز توضیح داد: برای اجرای آزادراه آزادراه اصفهان-شیراز به طول ۲۲۵ کیلومتر تا کنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و ارزش روز آن هم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و برآورد ما این است که حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش امروز پروژه باشد.