آرامی: تکمیل پروژه های عمرانی باید به عنوان اولویت در برنامه هفتم دیده شود

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر باید به حوزه بنادر توجه شود. از همه مهم‌تر در حوزه مسکن باید ظرف مدت  پنج سال بحث ساخت مسکن و احیای بافت فرسوده به طور جدی دنبال شود. ما خیلی در این حوزه عقب هستیم. اکنون قیمت مسکن بالا رفته و در حوزه بافت فرسوده نیز اقدام لازم صورت نگرفته است. بحث مسکن و بافت فرسوده نیز باید با اولویت در برنامه هفتم توسعه دنبال شود.

وی در ادامه اظهار کرد: از طرف دیگر به اعتقاد بنده پروژه‌های جدیدی که تاثیری در زیرساخت های کشور و توسعه و رشد اقتصادی کشور ندارد نباید کلید خورده و به جای آن پروژه های نیمه تمامی که در اقتصاد کشور تاثیر گذار است باید تکمیل شود. پروژه هایی مانند آزادراه‌ها یا خطوط راه آهن و کریدور شمال به جنوب اولویت های جدی است که باید هرچه سریع تر تکمیل شود چراکه در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار هستند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041207212/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

منصور آرامی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به محورهایی که در حوزه عمرانی باید در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: چندین محور در حوزه عمرانی باید در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. یکی تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح کشور است. دوم توجه به زیرساخت های کشور با اولویت آزادراه‌ها، بنادر و راه آهن که برای حمل و نقل بسیار مهم است. ما باید کریدور شمال به جنوب را تکمیل کنیم. کریدور جنوب را در سواحل جنوبی به نتیجه برسانیم.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، توجه به زیرساخت های عمرانی و بحث مسکن سه محوری است که باید به عنوان اولویت در برنامه هفتم توسعه دنبال شود.