آرامش و امنیت در بازار گیلان حاکم استایسنا/گیلان مدیرکل صمت استان گیلان گفت: آرامش و امنیت در فضای بازار گیلان حاکم است و بصیرت کسبه و بازاریان مانع از همراهی اصناف استان با خواسته دشمنان مبنی بر تعطیلی بازار است.

تیمور پورحیدری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصناف و کسبه آرامش بازار را تامین می کنند و خوشبختانه آرامش و امنیت در فضای بازار گیلان حاکم است و بصیرت کسبه و بازاریان مانع از همراهی اصناف استان با خواسته دشمنان مبنی بر تعطیلی بازار است.

وی افزود: منطق کسب و کار و رویکرد درآمدزایی کسبه متدین و زحمتکش گیلان پذیرای هیچ بی نظمی و آشوبی در سطح بازار نیست و به شدت از این جریانات پرهیز می کند.

مدیرکل صمت استان؛ امنیت را لازمه رونق کسب و کار دانست و تاکید کرد: نباید فعالیت روزمره و تامین نیاز مردم تحت هر شرایطی متوقف و دچار رکود شود و این موضوعی است که کلیه بازاریان، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف خواستار آن هستند.

پورحیدری؛ با رد برخی تعطیلی اختیاری فضای کسب و کار بازاریان گیلان تصریح کرد: برخی از فعالیت‌های اقتصادی به ناچار برای جلوگیری از بروز صدمات ناشی از تخریب اموالشان توسط آشوبگران، از فعالیت روزمره خود بیمناک هستند که البته با ورود بسیج اصناف، نیروی انتظامی و مراجع قضایی آرامش لازم در بازار برقرار خواهد شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082517934/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA